محرم

محرم امسال هم با تمام وقارش از راه رسید و رفت

هرکی دوست داره يه سری به سايت زير بزنه

www.fotros.org

ما موندیم و سسینه زدن ها- زنجیر زدن ها و علم کشیدن ها و گریه کردن ها

از طرفی هم گوشه خیابون ایستادن خانم ها که نمیدونم برای چی تو محرم میان تو خیابون - حالاکه میان چرا این همه ارایش میکنن - اخه مسلمونه محرمه - این ۱۰ روز دندون رو جیگر بذارین بعدش مثل قبل خودتونو خفه کنین

بازم چادر مشکی مامان بزرگامون

/ 0 نظر / 6 بازدید