ازدواج

  1. وقتی میخوای ازدواج کنین بدونین- اگه بال و پری تو مجردی برای خودتون درست کردین - باید یکی شو بکنین و یه بال دیگه به اسم همسر به خودتون بچسبونین .مطمئن باشین که مراحل اوج را دیگر هرگز نخواهید دید . پس هر چه میتوانید در مجردی خودتان را تمرین دهید
  2. خانم ها هیچ فرقی با هم ندارن پیر یا جون - با سواد یا بی سواد -  کوتاه یا بلند - سفید یا سبزه - قشنگ یا معمولی - همشون کمک میکنن مردا برن به بهشت
  3. مردا هم هیچ فرقی با هم ندارن بعد از یه عمر تحمل خلاصه میرن به بهشت
  4. ازدواج به بشکه ای از چیز میماند که رویش را با عسل پوشانده اند مواظب باشید پشت رو برندارید
/ 0 نظر / 7 بازدید