سلام

سال نو مبارک

  • امسال جدید را با انگلیسی ها شروع کردیم -خدا اخرش رو بخیر کنه

 لابد بعد با امریکایی ها ادامه میدیم و با المانیها خاتمه

  • فعلا چند تا مطلب برای عیدی داشته باشید
  • ادمهای بزرگ ارزوهای بزرگ - عشق های عمیق و یزرگ - دلهای بزرگ و اراده های قوی دارند
  • ادمهای بی اراده ارزو میکنند و ادمهای با اراده عمل
  • سعی کنید خوب دوست داشته باشید تا معنی دوستتون دارم های واقعی رو بفهمید

سال خوبی داشته باشید

/ 0 نظر / 12 بازدید