مادران دیروز و امروز

گویند مرا چو زاد مادر                     روی کاناپه لمیدن اموخت 

شبها بر ماهواره تا صبح                بنشست و کلیپ دیدن اموخت 

برچهره سبوس و ماست مالید        تا شیوه خوشگلیدن اموخت 

بنمود تتو ابروی خویش                 تا رسم کمان کشیدن اموخت 

هرماه برفت نزد جراح                   ایین چروک چیدن اموخت 

دستم بگرفت و برد بازار                همواره طلا خریدن اموخت 

با قوم خودش همیشه پیوند         از قوم شوهر بریدن اموخت

اسوده نشست با اس ام اس       جکهای خفن چتیدن اموخت 

چون سوخت غذای ما شب و روز   از پیک مدد رسیدن اموخت 

پای تلفن دو ساعت و نیم            گل گفتن  گل شنیدن اموخت 

بابام چو امد از سر کار                 بیماری و قد خمیدن اموخت 

با تشکر از شاعر

/ 1 نظر / 7 بازدید
نسیم

سلام واقعا جالب بود...به منم سر بزن...موفق باشی