اشتی دوباره با مردم بعد از سوتی های انتخاباتی

خیلی رو می خواد ادم یه زمانی جلوی 70 میلیون مردم بایسته که شما اشتباه کردید و باید من و دار و دسته ام رو انتخاب میکردید و برای این کار دست به همه کار زده و حتی اسایش رو از مردم گرفته - سناریوی قتل ندا اقا سلطان و هزار تا دیگه رو درست کنند که به انگلیسی ها اثبات کنند ما بعد از پیروزی در انتخابات مخلص شما هم هستیم

بعد که تیرش به سنگ خورد و ابروش رفت و حیثیتی برایشان نماند - گرچه از اول هم در اصل ان شک است - سریع تغییر موضع دادند و برای 4 سال اینده برنامه ریزی میکنند و چهره حق بجانب گرفته اند و زبان اتش و اهن را بجای یار دبستانی من سر داده اند و به شرکای چند سال قبل خود مرگ میفرستند تا شرکای جدید خود را شادتر نمایند و از در مذاکره و کلاس در میایند که انانکه حرف ما را گوش نکردند اهل مذاکره نیستند و هر که غیر خود را به دیکتاتوری محکوم میکنند و هزار هزار اراجیف دیگر

جالب اینکه خود را پیرو خط و تفکر امام و قران میدانند و خود به این ایمان دارند که دقیقا نشسته اند و راه قران و امام را میدانند ولی برعکس ان عمل میکنند تا دل کسانی را خوش کنند که اصلا سابفقه خوبی در وفاداریندارند

جالبتر اینکه الان شدیدا دنبال این هستند که ابروی ریخته را جمع و جور کنند و برای این از ابروی نداشته سالهای قبل کمک میگرند که فلانی ابروی انقلاب است - ما فلانی ها  را اسان بدست نیاورده ایم که اسان از دست بدهیم - فلانی ها به انقلاب وصل است و...

فقط همین

شما که از رو نمی روید ما هم که چیزی فراموشمان نمیشود و لی اگر هنوز ذره ای خدا در وجودتان است کمی سر عقل بیایید و از خشم مرم بترسید خدا که در وجودتان نیست

 

/ 0 نظر / 7 بازدید