پيشنهاد

خدمت اقای سليمانی وزير فعلی مخابرات يا اقاايان وزير بعد از ايشان

پيشنهاد ميکنم سايت های فيلتر شده را از حالت فيلتر خارج نموده و بجای ان از کاربرانی که مايلند از اين سايت ها ديدن نمايند حق الورود يا چيزی شبيه به ان بگيرند

دلايل پيشنهاد :

  1. انقدر فيلترشکن هست که شما تا اخر عمر سرکاريد
  2. اين سايت ها هميشه مشتری دارد
  3. با اين کار درامدی نصيب دولت خواهد شد(در راستای خودکفايی سيستم شما نيز هست - شما که برای پول دراوردن همه کار ميکنيد ) 
  4. بی سوادی همکارانتان نيز محفوظ خواهد ماند
  5. اگه خواستيد يه فيلترشکن توپ بهتون معرفی ميکنم (بايد قول بدين سالم استفاده کنيد )
/ 0 نظر / 5 بازدید