بهاریه

خداوندا جوانه های امید و سرسبزی را در دل زمستانی و سرما زده امان انچنان برویان که در تابستان زندگی زیاد رنگ عوض نکنیم و در فصل خزان سجده کنان و در اوج زیبایی پای بوسی درگاهت را سرمه چشمانمان کنیم و در گرمای وجود تو زمستان را سپری کنیم

خداوندا کمکمان کن سرسبزی و تازگی و طراوت بهاره - بارو بر و زیبایی مستانه تابستانه مغرورمان نکند تا کندن و کنده شده و امدن سوی تو برایمان انقدر سخت نباشد که همارهارزو داشته باشیم که اخرین برگی باشیم که به پایت بیافتد

خداوندا ریشه محبت و دوست داشتنت را انچنان در سرزمین دلمان و زمین باورمان محکم کن که سالهای سال نه به طراوت و سرسبزی بهاری و نه به بارو برگ تابستانی و نه یه مستی و خزان پاییزی و نه به سختی امتحانات زمستانی ذره ای از این محبت کسر نگردد

خداوندا کمکمان کن که همواره باور کنیم اگر سبزی هست اگر درخت و سبزه هست اگر بار و بری هست اگر مستی خزان هست اگر خواب زمسناتی هست - باغبانی هست که درخت هست

/ 0 نظر / 6 بازدید